Seeds of love

Seeds of love er en serie bilder som baserer seg på tanken omkring hva som uttrykker kjærlighet. Ideene til bildene har kommet via både tekst, musikk og tanker. Bildene med tekster i bakgrunnen er hentet fra Bibelen og Den Norske Salmebok. De andre bildene kan være situasjoner - f.eks. bildet med homoflagget i bakgrunnene. Dette bildet kom etter massakren på homobaren PULSE i Orlando. Tittelen er "Seeds of love will dry your tears". Med det tenker jeg at den omsorgen og støtten de etterlatte og andre involverte måtte føle etter massakren, er representert gjennom disse frøene.

1: Love is in the air

2: Fields of love

3: Seeds of love will dry your tears

4: Love despite

5: Salomos ordspråK

6: Salmenes bok

7: Songs of love