2016

Staffeliet

 

Turid T. Helgesen

Tanken bak disse bildene har med natur å gjøre. Næringen i jorda og treet som vokser. Det handler om å ta vare på jorda vår. Sammen.

Norsk skog.